to tylko słowa

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

Du­ma to mur, który z zewnątrz za­mienia sa­mot­ność w twier­dzę nie do zdo­bycia, zaś od środ­ka w więzienie, z które­go nie da się uciec. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2017, 00:08

Mu­sisz wie­dzieć, że wir­tual­na relacja,
To nie dla mnie, nie ut­rzy­mamy "tego"
Pot­rze­buje człowieka,
Je­go uśmie­chu,
Spoj­rzeń
Głosu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2017, 22:14

* * *

lu­bię tak na ciebie czekać
choć tęsknię
bardzo

a gdy już mam cię obok
chcę mieć już na zaw­sze
two­je ser­ce w swoich dłoniach

i na moich ustach
us­ta które sma­kują mi naj­bar­dziej na świecie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 maja 2017, 20:21

Kto­kol­wiek marzy, kto­kol­wiek kocha, ma rację. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2017, 18:29

* * *

Gdy ból sta­je się nie do zniesienia
Bez­radność ok­ry­wa cieniem świat
Twój i mój i nic się nie zmienia
A wewnątrz nas coś umiera
coś mil­knie
coś łka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 marca 2017, 13:56
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

przedwczoraj, 20:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kochać, jak to łat­wo [...]

przedwczoraj, 20:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st obroża

20 maja 2019, 22:21piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie da­je siłę tym [...]

20 maja 2019, 22:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie da­je siłę tym [...]

20 maja 2019, 22:05piórem2 sko­men­to­wał tek­st Powodzenia w życiu - [...]

20 maja 2019, 21:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie da­je siłę tym [...]

20 maja 2019, 21:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty.info v6.0.0-be­ta

19 maja 2019, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st naj­gorzej to za­mienić kochającą [...]

19 maja 2019, 11:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty.info v6.0.0-be­ta