nju

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

Zbłąkałaś się, owie­czko. Tu sa­me wilki. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2015, 02:30

Jeżeli siejesz obojętność, nie ocze­kuj plonów miłości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 kwietnia 2015, 11:38

Bo człowieka z dnia na dzień nie da się przes­tać kochać.. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 czerwca 2011, 12:29

Nig­dy nie przes­ta­niesz kochać ko­goś z dnia na dzień.
Na­wet, jeżeli ukocha­na oso­ba wyrządzi Ci og­romną krzywdę. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 31 stycznia 2010, 13:14

Nie mów, że przes­tałeś kochać, jeśli wciąż pa­miętasz ten dotyk. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 28 listopada 2012, 03:12

Kon­cen­trując się je­dynie na włas­nych py­taniach, ni­weczy­my cudze odpowiedzi.

$M 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 sierpnia 2014, 02:10

Jest we mnie zbyt wiele początków, które się nie kończą. 

myśl dnia z 12 sierpnia 2014 roku
zebrała 97 fiszek • 24 kwietnia 2012, 19:59

Krzyk jest oz­na­ka slabosci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lipca 2014, 00:13

ludzie, za­pi­sują się w sercu
dobrą i złą literą 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 lipca 2014, 13:13

PRZESYŁKA

po­syłam ci ser­ce moje
dob­re na upał i mróz
po­syłam ci ser­ce moje
i już

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 lipca 2014, 21:11
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Ernest Kawin

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria