Najlepsze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 282 tek­sty.

Wczo­raj byłeś, pobądź jed­nak jutro. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 28 marca 2013, 19:49

zerżnij ojca, zabij matkę

adop­tuj mnie, wy­pierz
prze­moczoną piżamkę, pozwól płakać
z głową na piersi
gdy nie widzę

i powrócić wil­gotną tam
skąd mnie jeszcze zostało
by wyjść

miłością łożys­ka zed­rzyj biel­mo
oj­cow­skiego na­sienia za­pach, kolana

żryj 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2012, 19:39

* * *

Cze­mu ta­ta ciągle krzyczy?
Cze­mu ma­mie tak źle życzy?
Cze­mu ma­ma wciąż tak żyje?
Cze­mu łzy swe ciągle kryje?
Cze­mu ta­ta mamę szarpie?
Cze­mu ma­mie krew z ust kapie?
Cze­mu ma­ma nic nie mówi?
Cze­mu ta­ta tak się gubi? 

wiersz • 8 maja 2012, 01:12

Aby zais­krzyło mu­si wystąpić też tarcie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 8 kwietnia 2012, 23:47

ecce homo

zdra­da !
krzyknął tłum
ktoś wziął kamień
by za­dać mu ból
śmierć
bez sądu i obrony

zdra­da !
choć mówił o miłości
że ona po­nad wszystko
nie kupiona
lecz z ser­ca dawana

zdra­da !
na drze­wo z nim !

i po­wiesi­li go
wśród wściekłej radości
by uk­ryć strach
że ktoś zobaczy
budzące się serce

bez tłumu
wra­cali na miej­sce kaźni
i było ich co­raz więcej
a drze­wo wy­puściło pąki
i w zieleń przyoblekło
no­wego życia
dając początek

zro­zumieli bowiem
miłość bez warunków
co żyć pozwala
lecz i za­wieść na szafot 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 4 kwietnia 2012, 20:30

* * *

pośpiesznie
powoli
biegnie
gramoli
się czas...

go­ni
depcze
pos­tarza
po­maga
doświad­cza nas

ten sam czas... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 lipca 2011, 00:04

Uśmie­cham się do ciebie. Czym jest uśmiech? Światłem przez gwiazdę posłanym gwieździe. Za­pachem który tra­wy wiąże w brzęczącą łąkę. Łagod­ny ko­lor ziele­ni ko­lor moich oczu wplątał się w two­je pal­ce. Trzy­masz w ręce roz­szep­ta­ne ciało łąki. Tra­wa cier­pkim wąskim kształtem opo­wiada o moich oczach pat­rzących nies­kończe­nie. Uśmie­chasz się do mnie. 

cytat
zebrał 74 fiszki

Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. 

cytat dnia z 2 sierpnia 2014 roku
zebrał 165 fiszek

Nie trze­ba stosów, sa­mi się wypalamy. 

aforyzm
zebrał 208 fiszek • 22 lipca 2011, 16:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

zapalka

Użytkownicy
G H I
Aktywność

14 grudnia 2014, 16:06mill sko­men­to­wał tek­st Zawsze jest ja­kaś al­terna­tywa. [...]