MOJA BAJUCHNA

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

Na zejście

Przy­tyj cho­ry nieboraku,
bądź życzli­wy dla robaków. 

fraszka
zebrała 18 fiszek • 27 września 2015, 02:23

Świat nieus­tannie od­biera so­bie życie. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 19 czerwca 2015, 20:17

NIEZAPOMINAJKI

Bu­kiecik niezapominajek
Za­pachniał o twych oczach snem.
Świat pysznił się zielo­nym majem
I rdze­wiał ko­nającym bzem.

Ożyły wszys­tkie twe błękity,
Które uk­ryły oczy piwne
Zmieniając duszy mej zachwyty
W to sko­jarze­nie, trochę dziwne.

Prze­cud­nie mod­re płat­ki wspomnień
Pieściły czu­le twoją dłoń
Abyś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 maja 2015, 00:42

My marni

Nam mil­czeć gdy siądziemy
Nap­rze­ciw siebie
O grzechach naszych nikt
Się nie do­wie

Spójrzmy na siebie
Ze wsty­dem w oczach
Przełknij­my go­rycz
Tych co los po­konał

Prze­liczmy raz jeszcze
Stra­ty i zys­ki
I się pogódźmy z ulgą
Jak w gar­dle dwie krop­le
Gorzkiej whis­ky . 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 maja 2015, 01:25

Nieus­tanne żywienie nadziei dop­ro­wadza zdro­wy rozsądek do bankructwa. 

aforyzm dnia z 1 kwietnia 2016 roku
zebrał 32 fiszki • 5 maja 2015, 18:11

SZALONA NOC

Spędzi­my ra­zem sza­loną noc.
Cieka­wi was kto z kim
Ja i mój koc.
On naj­pierw się na mnie rzuci
Całym sobą
Pew­nie po­myśli sobie
Że jest mi z nim jak z tobą
A po­tem w środ­ku nocy
Po­de mną znaj­dzie się kocyk
Sko­piemy całe łóżko
Nie myślcie so­bie że sami
Bo w trójkącie z poduszką
Ta­kim sek­sem zmęczeni
Zaśniemy wszys­cy troje
Tyl­ko w oczach mi błysną
Nim wys­chną
Za­pom­niane łzy moje

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 9 czerwca 2014, 02:11

Po­niżając mądrzej­szych od siebie, pogłębiamy własną głupotę. 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 25 marca 2015, 18:19

Dla bałwa­na cza­su szko­da, jest nic nie wart - sa­ma woda... 

myśl dnia z 21 marca 2015 roku
zebrała 76 fiszek • 29 grudnia 2010, 20:06

SAYONARA

W mieście-mo­loch, zwa­nym Tokyo
jest tra­dyc­ja bar­dzo stara...
Za­nim ko­goś się pozbędziesz,
mówisz krótko : SAYONARA.

MAO płat­nym jest zabójcą
i za szmal ludzi odpala,
z blis­ka - to jest bar­dzo ważne
by widziała go ofiara...

Lecz gdy ktoś z nim zwyk­le zadrze,
z lu­fy również idzie para...
Wiesz już głup­cze z kim zadarłeś?
Jes­tem MAO... SAYONARA! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 stycznia 2015, 00:24

Zośka

Dlacze­go ta op­cja mi mówi
bym tek­st swój edytowała
jak ja prze­cie nie Edyta
je­no Ma­tyl­da mała?

Ja to bym wo­lała swój wier­szyk
so­bie wymatyldować
za­pew­ne tak sa­mo jak Zośka
wo­lałaby wyzośkować... 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2014, 07:22
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Angelique Cruelty

Użytkownicy
R S T
Aktywność

10 lipca 2019, 15:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st . JO 

2 lipca 2019, 17:23wojtekp sko­men­to­wał tek­st Gdy głupiec roz­da­je, mędrzec [...]

1 lipca 2019, 22:58Sierjoża do­dał no­wy tek­st Gdy głupiec roz­da­je, mędrzec [...]

28 czerwca 2019, 15:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

27 czerwca 2019, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

26 czerwca 2019, 18:02Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

25 czerwca 2019, 17:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

25 czerwca 2019, 14:38Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

24 czerwca 2019, 17:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st O! To nie to!

24 czerwca 2019, 17:33Cropka sko­men­to­wał tek­st O! To nie to!