księżyc

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

Dob­ry człowiek nie pa­mięta dob­rych uczynków. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 lipca 2019, 10:43

Skłon­ni jes­teśmy my­lić rzekę z tym, co przez nią przepływa. 

aforyzm dnia z 17 lipca 2019 roku
zebrał 10 fiszek • 14 lipca 2019, 19:04

Słowa zmieniają człowieka, czy­ny zaś Ludzkość. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 lipca 2019, 20:03

> naj­chłod­niej­sze słowa wy­powiada­my na gorąco 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 3 lipca 2019, 21:26

> naj­pierw trze­ba ująć coś so­bie, żeby do­dać innym 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2019, 20:34

Ćwier­ka­nie wróbli
Słyszaną pieśń przes­trze­ni
Za­piszę wersem 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 1 lipca 2019, 14:55

Mów tyl­ko do tych, którzy cię zrozumieją. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 28 czerwca 2019, 21:19

na­ga sasanka
objęta tyl­ko ochroną
drży w samotności 

haiku
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2019, 12:16

Ka­leczy­my się myśla­mi.
Uz­dra­wiamy przyrodą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 czerwca 2019, 16:52

Od­chodzić można na wiele sposobów,
tyl­ko wrócić już cza­sem nie sposób. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 15 kwietnia 2012, 14:03
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

wczoraj, 18:07zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Mam miłość w małym [...]

wczoraj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st kantylenka

przedwczoraj, 17:37zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st niejeden po­ciąg trze­ba zat­rzy­mać, [...]

przedwczoraj, 12:46.Rodia sko­men­to­wał tek­st niejeden po­ciąg trze­ba zat­rzy­mać, [...]

przedwczoraj, 12:40zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st kantylenka

przedwczoraj, 12:39zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st niejeden po­ciąg trze­ba zat­rzy­mać, [...]

18 lipca 2019, 16:38zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st urwisko tuż nad po­laną

18 lipca 2019, 16:37zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st niejeden po­ciąg trze­ba zat­rzy­mać, [...]

18 lipca 2019, 12:26zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Czym bez głodu był [...]

18 lipca 2019, 09:28tallea sko­men­to­wał tek­st niejeden po­ciąg trze­ba zat­rzy­mać, [...]