coś w tym jest :)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 77 tek­stów.

Z cza­sem wpa­sowu­jemy się w swój strój.

na­ga rzeczywistość. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 grudnia 2015, 18:16

Piękno ta­jem­nic nie tkwi w ich od­kry­waniu. Piękny jest cień, który je spo­wił - czys­ty, niez­ba­dany mrok i uk­ry­ta szan­sa dla ludzkiej wyobraźni. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 22 marca 2012, 21:34

nie ten ubo­gi, kto nie ma pieniędzy, lecz ten kto bez ce­lu mar­nu­je czas 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 marca 2012, 08:21

- Kocha­nie ja Ciebie nie chcę zmienić,

ja tyl­ko chcę Ci po­wie­dzieć jak chcę być kochana…


mężczyźni zrzędzą, że ko­biety nie mówią wprost jak chcą być traktowane,
lecz, gdy usłyszą o tym – wkurzają się, myl­nie sądząc, że ich szuf­ladku­jemy i chce­my zmieniać
 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 marca 2012, 09:18

w myślach fru­wamy, a w życiu ciężko nam pod­nieść tyłek. 

aforyzm dnia z 23 marca 2012 roku
zebrał 95 fiszek • 25 czerwca 2010, 00:52

• "Dla miłości nie jest ważne, aby ludzie do siebie pasowali,
ale by by­li ra­zem szczęśliwi."
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 marca 2012, 01:05

Kocham cię. [...] Boję się ciebie, bo możesz mnie zra­nić, odejść i zos­ta­wić samą, skruszoną, połamaną na ziemi. Byłam już złama­na i nie ma bar­dziej prze­rażającej rzeczy na świecie niż możli­wość ponownego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 sierpnia 2011, 21:07

Są ta­kie oso­by, z który­mi na­wet mil­cze­nie wy­daje się przy­jem­niej­sze niż roz­mo­wa z kim­kolwiek innym. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 3 września 2011, 18:44

Mężczyz­na do miłości pot­rze­buje od­wa­gi, ko­biecie wys­tar­czy serce. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 marca 2012, 18:47

Ob­ca­sy nie czy­nią Cie wyższą od innych... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 marca 2012, 20:45
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Gagaaa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

10 sierpnia 2016, 23:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 12:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 23:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 09:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 09:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

6 stycznia 2016, 00:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 15:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 20:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]