Wypierd człowieczy kosmiczny W marzenia [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 9 opinii.

Fyrfl wypierd

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Widzieć siebie właści­cielem ki­na porno
O złowie­szczej naz­wie "GWAŁT"

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Założyć sto­warzysze­nie mas­turbac­ji analnej
O zjeżonej naz­wie "KRET"

Wy­pierd człowie­czy kosmiczny
W marze­nia strze­lis­te to
Widzieć siebie człon­kiem koła czytaczy
Dzieł Le­nina w trakcie
Uj­mująco-roz­czu­lające­go ak­tu strzelistego
Od­da­wania kału o pun­ko­wej naz­wie "SEDES"

Być ser­cem serc dla serc
Po­mimo...

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 marca 2012, 10:20

z pew­nością jest głucha jak pień, bo słoń jej na ucho nadepnął 

Aniu ja śpiewać? Ło mat­ko!! :) Wiele rzeczy nie umiem ale te­go to chy­ba nie umiem naj­bar­dziej :) 
Kiedyś miałem ta­ki wy­padek: leżę so­bie na bal­ko­nie, słuchaw­ki na uszach, cy­gar­ko w zębach, [...] — czytaj całość

może i żar­to­wać kaz­dy umie, lecz jest tu większość ta­kich co ich nie łapią i fochem rzu­cają, dla­tego wo­lałam uprzedzić 

O cho­ler­ka, po tym chy­ba nic mnie już nie zadzi­wi tu na cy­tatach
Wier­sz, nie wier­sz ta­ki właśnie „wy­pierd”

;-D 

ha­ha a to no­we swo­je twarze od­kry­liście chwalipiętki;)

żar­tem to pot­rakto­wać proszę 

to ja mor­sem... to tez po pol­skiemu prze­cie :)

-.- .. . .--. … -.- .. - . -. .-- .. . .-. … --...--. --- --.. -.. .-. .- .-- .. .- -- 

w re­gula­minie pisze, ze tyl­ko po pol­skiemu można tu pisać 

waj­ta waj­ta - szne­la szne­la - ja gud ja gud :)

Ich grüße 

qrcze, uśmiałam się....choć chy­ba nie powinnam 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]