Płatek śniegu, opadł na [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 2 opinie.

Grá

Płatek śniegu, opadł na ziemię.
So­lid­ny,w swo­jej de­likat­ności struk­turze ,
nie roz­to­pił się pod pok­rywą mych dłoni

Zam­knełam go ,szczel­nie .
Znie­czu­liłam na bijące ode mnie ciepło
by po­zos­tał przy mnie .

Mój wyjątko­wy,ulot­ny płatek kwiatu
zap­ragnął być w końcu, ma­terią przej­rzystą
która spłynie po mych dłoniach.

Ciepło ,rażące , - nie poz­wo­liło mu odejść.
Zah­wiany między pra­wami na­tury ,
krążył po moim ciele ,szu­kając tle­nu .

W bolącym miej­scu ,po­między
zat­rzy­mał się .
Nieświado­my swej de­cyz­ji ,pozostał.

Ból ,jed­nak nie ustępował.
Roz­to­piony płatek ,nie wie­dział, w którą stronę płynąc
za­topić sie w smo­le, czy od­dać się bez reszty oazie

Mo­je dłonie ,pragnęły
Opuszka­mi palców ,próbo­wały wska­zać drogę
pos­ta­wić niena­macal­ne dro­gow­ska­zy

by jej płatek uśmieżył ból . 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 października 2013, 23:15

Bar­dzo dzieku­je :) 

piękna gra słów 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

D-Ka-W

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]