Obudź się dziecko i [...] – Pojda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pojda — zgromadziliśmy 0 opinii.

Masz nóż ?

Obudź się dziec­ko i oczy swe otwórz szeroko.
Nie bój się tyl­ko i prze­bij nożem ser­ce głęboko.
Im szyb­ciej się do­wiesz ile świat ten cier­pienia kosztuje.
Tym szyb­ciej zro­zumiesz , gdy sam to poczujesz.
Chodź, nie oba­wiaj się bez ser­ca da się żyć.
Właści­wie to na tym świecie nie ma go chy­ba nikt.
Mu­sisz pa­miętać jed­nak, że ow­szem ser­ce nie potrzene.
Zaś duszy nie możesz nig­dy stra­cić...to pewne.
Bez ser­ca łat­wiej Ci będzie po świecie tu chodzić.
Bez duszy um­rzesz za­nim szcześli­wie się na­rodzisz.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2015, 22:48
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Pojda

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 10:04Waru do­dał no­wy tek­st Bez oso­bowości trud­no mieć [...]

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]