Nie będzie Niemiec pisał [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

PUNK CZYTAJĄCEGO KONOPNICKĄ

Nie będzie Niemiec pi­sał drogowskazów.
Nie będzie Fran­cuz tej ziemi muzułmanił.
Nie będzie ru­dy wy­dawał po­leco­nych rozkazów.
Cu­dak nie będzie nas ateiz­mem poił.

Pol­ska to gdzie Od­ra, a po dru­giej stro­nie Bug.
Pul­sem tu Je­zus i Mat­ka nasza i Jego.
Bałtyk, a na połud­niu Kar­patów i Su­detów cud.
Nap­rawdę nie pot­rze­buje­my już ni­kogo i nicze­go.

wiersz • 13 maja 2019, 14:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat