Nie będzie Niemiec pisał [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

PUNK CZYTAJĄCEGO KONOPNICKĄ

Nie będzie Niemiec pi­sał drogowskazów.
Nie będzie Fran­cuz tej ziemi muzułmanił.
Nie będzie ru­dy wy­dawał po­leco­nych rozkazów.
Cu­dak nie będzie nas ateiz­mem poił.

Pol­ska to gdzie Od­ra, a po dru­giej stro­nie Bug.
Pul­sem tu Je­zus i Mat­ka nasza i Jego.
Bałtyk, a na połud­niu Kar­patów i Su­detów cud.
Nap­rawdę nie pot­rze­buje­my już ni­kogo i nicze­go.

wiersz • 13 maja 2019, 14:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]