Mieszam penicylinę z wodą [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 1 opinia.

Maria

Mie­szam pe­nicy­linę z wodą
uk­radłam ją Pa­nu
ko­per węgier­ski zer­wałam
do­dam go do róży kwiatu

Kwias­tostan li­py,po­siekam cienko
za­parzę Ci ,już zaraz
by­lebyś się nie trząsł

Pij,mo­je dziec­ko
Zbierz siły ,proszę
Nie zos­ta­wiaj mat­ki samej
w te­go życia hor­rorze

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 sierpnia 2015, 23:17

Piękny wiersz
Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Lydia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]