Kwiat naparstnicy w [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

Mój film

Kwiat na­par­stni­cy w naszym ogrodzie
Jest jak mądrze roz­wi­jające się marzenie
Od olśnienia przez skon­kre­tyzo­wany plan
Po owoc życia w szczęściu

Roz­wi­jają się ko­lej­ne prze­cud­ne dzwoneczki
Zaczy­nają gdzieś na wy­sokości metra
I skończą ob­da­rowy­wać nas pięknem
Da­leko wyżej niż dwa met­ry nad ziemią

Gdy przeb­rzmi ra­dość nasza z os­tatniego dzwonka
U dołu całego kwiatos­ta­nu będą już nasiona
Jak marze­nie które prze­mieniło się
We wspa­niały mądry wręcz bos­ki los

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2019, 13:27

Tak mógłbym, ale ro­bię tyl­ko zdjęcia i słowa. 

Mógłbyś ro­bić fil­my przyrodnicze.
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]