Kiedy chcę Opowiedzieć o sobie Wtedy [...] – Shudii

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Shudii — zgromadziliśmy 2 opinie.

Nadzieja

Kiedy chcę
Opo­wie­dzieć o sobie
Wte­dy wiem
Zaw­sze bra­kuje mi słów
Ja­ka długa droga
Długa i daleka
Od mil­cze­nia do słowa
- do człowieka
Prze­cież wziąć
Czyjąś dłoń w swo­je ręce
Znaczy to
Cza­sem wiecej niż najwięcej
Na mi­liony pytań
Jed­na jest odpowiedź
Dla człowieka wszystkim
- dru­gi człowiek
Zja­wia się
W szu­mie dni, dni codzinnych
Ciszy lęk
Niemy grom, pe­len gróźb
Słońce gdzieś za mgłami
Świt znużony troską
Bądź, nadziejo, z nami
- zos­tań, siostro
Śpiewa las
Czy słyszy­cie, co śpiewa
Jaką treść
Szepcą drze­wa do drzew
Zaufaj­my sobie
I nadziei siostrze
Naj­trud­niej­sze zawsze
- to naj­pros­tsze.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 grudnia 2017, 15:53

Dziękuję bar­dzo. Miło mi, że Ci się spo­dobał. A co do pod­da­wania się, nie mam na­wet zamiaru. 

Piękny wier­sz. Nie po­dawaj się 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi