I zasnę dziś bez [...] – Pojda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pojda — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

I zasnę dziś bez ser­ca, bez uczuć
I po­myślę dziś na świeżo, inaczej.
Wyrwę duszę moją z gęstej chmu­ry zmartwień
Pop­ro­wadzę ją pros­to do me­go umysłu.
Od­najdę w ni­cości drogę
W ciem­ności światło zamknę.
Porwę objęcia Two­je w mo­je życie martwe.
Nie chcesz te­go słuchać
Szko­da, bo­hater­stwo odnajdź
Życie zro­zum, poj­mij wreszcie czym jest.
Ewa­kułuj, przep­ro­wadź drogą wolną.
Pa­piero­sa za­pal, w dy­mie od­najdź sens... Istnienie?
Czym jest? Śmier­cią powiem.
Nie ma bos­kości w trwa­niu, w dziele mej świadomości
Do­kończę is­tnienie, by­cie, zda­nie.
Zais­tnieję walką i ho­noru kroplą... Cieniem. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 października 2016, 02:44
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Pojda

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]