bezdomność szuka ramion które w rozpiętości ujmą [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 4 opinie.

ogłoszenia drobne (2)

bezdomność
szu­ka ramion
które w rozpiętości

ujmą ją całą

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 kwietnia 2019, 22:43

oo, ale dob­ra seria

i bar­dzo dob­rze słowa od­da­ne wyobraźni
bez reszty 

Mar­cin, mam dość dłuższy ur­lop. Żyję. Od­dycham. Cza­sem piję kawę. Udos­ko­nalać kun­szt kuchar­ski, ale oka­zuje się że le­piej wychodzą mi de­sery... I tak da­lej.
Po­za tym próbu­je pi­sać. I wychodzi różnie.


Piot­rze, dziękuję. :) 

Uj­mująca miniaturka. 

ogłosze­nie dob­re - bezstronny

co u Ciebie? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 23:21E.H. sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 23:06marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]