Zastanawiam się kiedy przyjdzieten [...] – Cytrynka006

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cytrynka006 — zgromadziliśmy 2 opinie.

Zas­ta­nawiam się kiedy przyj­dzie ten mo­ment, by usiąść nap­rze­ciw siebie i przep­ro­sić za wszys­tko?

myśl
zebrała 73 fiszki • 12 października 2010, 22:00

...ja się nie gniewam...;-) 

Niesamowita. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:01sprajtka do­dał no­wy tek­st Wszystko co życiowe, zaczy­na [...]

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi