ZAĆMIENIE trzynasty szczęśliwy ptak głodny władzy na [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 5 opinii.


ZAĆMIENIE

trzynasty
szczęśli­wy ptak
głod­ny władzy na łowy wysłał brata
lecz stra­cił wszystko
tar­gując się z bla­dymi stwórcami
bo uwie­rzył w bro­dy boskość
a my wga­pieni w złocis­ty blask słońca
wie­rzy­my w koniec
wykłama­ny przez tych
którzy bo­gu wrogów ser­ca ofiarowywali
a nie własne

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 kwietnia 2013, 15:13

Daj spokój... bo się ro­bię czer­wo­ny. :D
Dziękuję. :) 

Jak zaw­sze Two­je tek­sty ro­bią wrażenie.
Świet­ne!
wie­rzy­my w koniec
wykłama­ny przez tych
którzy bo­gu wrogów ser­ca ofiarowywali
a nie własne

Arcydzieło. 

Fe­nix... nie, nie Kaczyński. :D

Ag­nes, trzy­nas­ty wład­ca. Ban­de­ras mógłby przypłynąć po je­go złoto... gdy­by wte­dy żył. ;)
Cieszę się, że masz. :)

Miło, że zaglądacie.
Dob­ra­noc :) 

Dorzucę jeszcze... wys­ta­wiając is­tnienie in­nych i tym sa­mym poświęcając ich dla włas­nej korzyści od­da­lamy się tym sa­mym od łap­czy­wie up­ragnione­go ce­lu. ;D he­he ło cho cho po­leciałam xD

ps. cze­kam na odzew in­nych. :) 

Wysługując się in­ny­mi w chci­wości nic dob­re­go nie czy­nimy... ciem­ne szem­ranki, zdra­dy, knu­cia czy zwyczaj­nie pech. Wy­korzys­ty­wanie pionków ażeby nie pob­rudzić włas­nych dłoni, może one zos­taną czys­te, ale su­mienie będzie uma­zane. Nic nie ug­ra­my taką grą. Omyl­na mądrość pod przyk­rywką, niczym wilk w przeb­ra­niu ow­cy. Wie­rzy­my ośle­pieni w swo­jej ciemnocie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]