Wybierasz swoją drogę i [...] – LadyInRed

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LadyInRed — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wy­bierasz swoją drogę i tak nap­rawdę nie masz pojęcia gdzie Cię zap­ro­wadzi, ani gwa­ran­cji, że wyb­rałeś tą właściwą. Przychodzi ta­ki mo­ment, że wrócić byłoby zbyt trud­no ale i iść do przo­du jest niez­wykłą sztuką.

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

zgadzam się...wielok­rotnie do­konu­jemy wy­borów nieświado­mie nie zdając so­bie spra­wy że właśnie znaj­du­jemy się na skrzyżowaniu... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

dadussia

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]