Wszyscy jesteśmy piękni dzięki [...] – CoReK

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CoReK — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wszys­cy jes­teśmy piękni dzięki te­mu, że jes­teśmy in­ni

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lutego 2015, 19:27

a ja głupi myślałem, że dzięki te­mu co ro­bimy ze swoją innością
ty­le lat ut­rudniałem so­bie życie ja­ko narcyz... 

Ni­by ta. 

świet­na myśl. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

krysta

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.