Spraw, żeby moje serce [...] – Aguchaaa

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aguchaaa — zgromadziliśmy 0 opinii.

Spraw, żeby mo­je ser­ce choć na chwilę zawładnęło ro­zumem, a mo­tyle miłości za­mie­szkały w moim brzuchu. Spraw, żebym cho­ciaż na mo­ment za­pom­niała, że tak nap­rawdę nie jes­teś mnie wart, wszys­tko co mówisz to wiel­ka far­sa. Spraw by na jedną se­kundę mo­ja niena­wiść do Ciebie zmieniła się w miłość. Spraw, bym wyrzu­ciła z pa­mięci wszys­tkie te złe rzeczy, których się do­puściłeś. Spraw, abym po­now­nie się w To­bie za­kochała. A po­tem mnie porzuć, a ja w roz­paczy, znów się zat­racę. A po­tem mnie po pros­tu porzuć...

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 kwietnia 2011, 18:38
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aguchaaa

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]