Nie po to jesteś [...] – Don Majoresko

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Don Majoresko — zgromadziliśmy 0 opinii.

Nie po to jes­teś wol­ny abyś się og­ra­niczał lecz roz­wi­jał. Pa­miętaj żebyś po przez swoją wol­ność nie og­ra­niczał in­nych, bo wte­dy złamiesz jej główne pra­wo.

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 kwietnia 2012, 22:20
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Don Majoresko

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 16:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 16:01sprajtka do­dał no­wy tek­st Wszystko co życiowe, zaczy­na [...]

dzisiaj, 15:51Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi