Nie narzekaj na klatkę [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nie narze­kaj na klatkę w której jes­teś kluczem.

ludzka men­talność.

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 marca 2019, 17:37

Nie wiem, po­dob­no to się czu­je. :P
Dob­ra­noc. :)) 

skąd ni­by ja mam wie­dzieć yes­tem. ;)
nie wiem, nie spraw­dzałam oszi. ;) 

Jeśli kla­tek jest cała ma­sa, to klucznik z mas­te­rem znaj­du­je wol­ność w jed­nej z tych najciaśniejszych.;) 

Już pra­wie zna­lazłem, tyl­ko nie wiem, czy dobrze...
Ty mi po­wiedz. :P
Dob­ra­noc. :)) 

Może pot­rze­bujesz... Oku­larów? ^^
Miłego yestem. 

Nie narze­kam, szu­kam... dziur­ki... :P:D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]