Mężczyźni szukają kobiet, które [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 11 opinii.

Mężczyźni szu­kają ko­biet, które nie zmienią ich życia, ko­biety mężczyzn, którzy od­mienią ich życie

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 października 2018, 22:58

z pier­wszym się zgodzę z dru­gim mężczyz­na pot­ra­fi bar­dziej to życie skom­pli­kować niż od­mienić:-)p naiw­nie obo­je myślą,że u niego będzie jak było a jej tra­fi się książątko co uczy­ni jej świat bajką:-P poz­dra­wiam Auto­ra i komentujących:-) 

I ko­biety i mężczyźni szu­kają par­tnerów, z który­mi będą szczęśli­wi, czy­li od­mienią ich nie­szczęśli­we, sa­mot­ne życie.
Ale żad­ne nie godzi się na całko­wite wywróce­nie życia, aż... w końcu się zgodzi... :D
Tak mi się wy­daje, ale co ja tam wiem?... ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

fa­cet ma przez­wisko 'szyj­ka', bo ma bar­dzo krótką szyję
pot­rze­bował ko­biety :)) 

Nom ;) 

Minęło ok 20 lat, mają córkę
na­dal są ra­zem :))
tak na mar­gi­nesie, bar­dzo od­ważna ko­bieta, z sa­mego piekła go wyciągała 

A on szu­kał ta­kiej ?
;-) 

Niekoniecznie
znam związek, gdzie ko­bieta wy­ciągnęła miłością mężczyznę z alkoholizmu 

Trafne 

Nie wiem, raczej zaw­sze będą nie­szczęśli­wi, jeśli nie będą się kocha­li i mieli po­dob­ne spoj­rze­nie na świat. 

Przy czym mężczyźni szu­kają, ko­biety znajdują 

doremi

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]