Ktoś kiedyś powiedział, że [...] – CoReK

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CoReK — zgromadziliśmy 0 opinii.

Ktoś kiedyś po­wie­dział, że gdy­by mi­lion małp stu­kało w kla­wiatu­ry przez mi­lion lat w końcu którejś udałoby się na­pisać wszys­tkie dzieła Sha­kes­peare?a. Dzięki Naszej Kla­sie wiemy, że to kom­plet­na bzdu­ra ............

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2012, 01:19
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

CoReK

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.