Kobietom niekiedy pewne rzeczy [...] – LadyInRed

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LadyInRed — zgromadziliśmy 12 opinii.

Ko­bietom niekiedy pew­ne rzeczy trze­ba pow­tarzać aż do znudze­nia, póki nie uwierzą, że tak właśnie jest.

myśl dnia z 19 lipca 2014 roku
zebrała 116 fiszek • 13 września 2010, 23:34

nie chciałabym, żeby się pa­nowie ob­ra­zili, ale...mo­ja kocha­na bab­cia wie­działa co mówi. "Nie wierz mężczyźnie ja­ko psu niewier­ne­mu.." wszak każdy pies jest wier­ny, to­też jak już uciek­nie, to klęska na całej li­nii...i tak sa­mo z mężczyzną :) 

to­też na­pisałam, że nie uwierzę :D
Im dłużej żyję, tym bar­dziej wierzę mo­jej bab­ci...miała świętą rację :) 

:) jeśli tak to je też tak chcę...ty­siąc ra­zy i jeszcze nie uwierzę :D 

to jest zda­nie mężczyzn sfrus­tro­wanych i nies­pełnionych...naj­le­piej wyżyć się na ko­biecie, ja­kiej ? no tej , co w do­mu z obiadem czeka............ 

e tam poniżająca
zwykłe roz­chwianie która jest na­turą, samą w so­bie i cze­go się tu doszu­kiwać więcej i po co. 

To brzmi po­niżająco, jak­by na­pisał to po­lit­ruk, czy ja­kiś tre­ner lub in­na te­go ty­pu zaraza. 

właści­wie to fa­cetom też
każdy ma wrodzoną opor­ność

"gdy na­pięcie rośnie, opór ma­leje" [; 

hy hy uwierzy
ale i tak szyb­ciej jednak
zapomni
pa­miętają tyl­ko to co chcą:) al­bo co za­lazło za pazury:) 

Cza­sami tak :) 

No­tuje w pamięci:) 

rafsko90

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 01:35yestem sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 01:31yestem sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]