Jeden mały kwiatek, ofiarowany [...] – Alfa Centauri

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Alfa Centauri — zgromadziliśmy 4 opinie.

Je­den mały kwiatek, ofiaro­wany z ser­ca przez zu­pełnie ob­ce­go mężczyznę, pot­ra­fi ukoić wszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienie ko­biety, by być ob­sy­pywaną kwiata­mi.

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2016, 18:26

Nie zre­zyg­no­wałam. Nig­dy nie re­zyg­nuję. Cza­sem już tak jest, że człowiek za­myka się w ścianach rzeczy­wis­tości.
Pozdrawiam:) 

Al­fa cze­kam /myślę, że in­ni też/ na Two­je tek­sty, czyżbyś zrezygnowała?
Poz­dra­wiam :) 

Dziękuję za wir­tual­ne­go kwiatuszka:) 

Po­syłam więc wir­tual­ne­go kwiatuszka :) 
Myśl bar­dzo ko­bieca :)
Po­doba się :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.