Gdy życie zbyt świeże [...] – LiaMort

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest LiaMort — zgromadziliśmy 4 opinie.

Gdy życie zbyt świeże ciężko się w nie wku­pić.

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 maja 2019, 00:03

Za bar­dzo? To coś złego? Hmm...
To trze­ba... dać się zna­leźć in­ne­mu. :P
Ale z umiarem, żeby nie za bar­dzo.
Miłego dnia. :)) 

Zna­lazło mnie już za bar­dzo ale nie tyl­ko ono. 

Nie war­to, chy­ba... niech ono szu­ka Ciebie. :)) 

gdy niez­byt świeże..to już sta­je się przekupką... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 02:48yestem do­dał no­wy tek­st prężyli stru­ny chwa­lili swe smyczki sak­so­fony fle­ty [...]

dzisiaj, 02:44yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 00:39wonderful348 do­dał no­wy tek­st Bez ce­lu

dzisiaj, 00:05Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

dzisiaj, 00:04Lila Roe do­dał no­wy tek­st Trawa grająca

wczoraj, 23:43ODIUM sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:20Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Wyprawa

wczoraj, 23:17Spruta sko­men­to­wał tek­st Sierpnica

wczoraj, 23:12ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]