Dlaczego milczysz? Miałaś być ze [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 21 opinii.

Dlacze­go milczysz?
Miałaś być ze mną na złe i dob­re.
Uśmie­chem tu­lić sprag­nione oczy.
Miałaś mi słońce ra­no zapalać.
I po­całun­kiem budzić do życia.

Dlacze­go milczysz?
Wo­lisz już dzi­siaj słowem nie szastać?
Praw­da i tak prze­cież cza­su nie cofnie.
On dać mógł więcej, jes­teś szczęśliwa?
Mogłaś tak całkiem o mnie zapomnieć?

Dlacze­go milczysz?
Po­wiedz cichut­ko choć głupie ŻEGNAJ
Tak, by nie słyszał, że do mnie mówisz.
Deszcz tyl­ko dzwo­ni o płat­ki róży
i ga­si znicze zbyt niecier­pli­wie.

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 sierpnia 2011, 03:05

Bar­dzo dziękuję.
Dob­rej noc­ki :)) 

to jest piękne!!!!os­tatnie wer­sy szczególnie! 

Aleks, jed­no masz tyl­ko (może nie wiem o ja­kimś bonusie?),
a tak nim szas­tasz... :)
Pan­do­ra tu pisze, całkiem cieka­we tek­sty. Wiem, ta­ka pochwała z kla­wiszy moich płynąca może być niekorzys­tna dla Jej pozycji [...] — czytaj całość

Pot­rząsać pudełkiem?
Również pozdrawiam.

Mo­tyl­ku, burza do­tyczy opakowania...
Cho­ciaż może masz od­ro­binę rac­ji... może dzięki niej ktoś
upar­ty będzie na ty­le, by z prze­kory zaj­rzeć do środ­ka? :) 

Treść jest dob­ra.I cie­sze sie,ze mogłam przeczy­tać two­ja wier­szo­waną myśl.Dla­tego czer­wo­nego nie dałam:)

Burza jest ok.Znaczy,że treść była czytana....chyba 

I poczułem się,
jak oso­ba, której tfu...rczość żałosna
nie uj­rzałaby słońca,
gdy­by nie op­lu­to jej w at­mosferze skan­da­lu... :)
A chciałem tyl­ko podzielić się z Wa­mi tym, co w środku...

Pa­ladin, niepot­rzeb­nie no­bili­tujesz. Na­piszę opowiadanie [...] — czytaj całość

Ok, wys­tar­czy zachęta słow­na, a mi­nusy da­wać tym, którzy ro­bia tu chłam, nie ka­rać SŁÓW wrażli­wych ludzi.
Uciekam dalej..hehe..;)


Poz­dro dla wszystkich..;) 

No i co z te­go, że TO jest WIER­SZ, lep­szy od co poniektórych.
Nie wspomnę trus­kawko­wych po­wideł Piotrze..;)
Są prze­pyszne, szko­da, że zgniłe.

Z biegu oce­niliście , bo za dużo wersów, z ręka na ser­cu kto się zas­ta­nowił nad treścią, nie­chaj rzu­ca jadem..

?? 

No właśnie...nap­rawdę bar­dzo dob­ry wiersz:D 

:) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]