Czy to męska, czy [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 8 opinii.

Czy to męska, czy kobieca
tak bar­dzo lud podnieca
co tam skry­wa kieca

In­sp. zain­te­reso­wanie fil­mem "Kler"

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2018, 23:27

Świn­tuszy­cie, a to film o sa­mot­ności, o słabości i bra­ku nadziei... to nie por­nol. :P:D ha ha 
Miłego pra­wiewie­czor­ku. :)) 

nie ma to jak prze­konać się nao­cznie, nie cudzous­tnie ;) 

Nom. Człowieki idą na ten film by zo­baczyć co pod czarną kieca siedzi 

każdy film jest o kimś tam. O kimś tam w ja­kimś tam cza­sie i miej­scu. Co nig­dy nie jest bez znacze­nia dla człowieków . 

Z te­go co słyszałem, to myślę że to jest film o trzech człowiekach, a nie o in­sty­tuc­ji kościoła katolickiego 

Za­tem, po­lecam. Myślałam, że tak może być jak w Two­jej myśli. A jed­nak... film szczerze mnie zas­koczył, gdyż wbrew wszys­tkim opi­niom nie jest to film piętnujący, raczej po­kazujący ob­licze kościoła ja­ko in­sty­tuc­ji po­dob­nej do każdej in­nej świec­kiej, gdzie pełno dob­rych i uczci­wych ludzi oraz ka­nalii, które to wszys­tko niszczą w imię włas­nych po­budek ( zachłan­ności, zboczeń itp) 

Fil­mu jeszcze nie widziałem 

Oglądałeś, czy tyl­ko na pod­sta­wie opi­nii Two­ja opi­nia ? 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.