Bieda łączy ludzi, bogactwo [...] – CoReK

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CoReK — zgromadziliśmy 3 opinie.

Bieda łączy ludzi, bo­gac­two dzieli ...

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 marca 2016, 21:56

Jest w tym wiele prawdy.
Poz­dra­wiam. :) 

Przyk­ro mi ale się zgodzić nie mogę. Mam przy­jaciół poz­na­nych w "bie­dzie" i na­wet te­raz gdy jest le­piej przy­jaźń trwa. 

in­spi­rująca myśl.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cris

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]