A gdyby życie po [...] – Niusza

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Niusza — zgromadziliśmy 2 opinie.

A gdy­by życie po śmier­ci oka­zało się dla wszys­tkich pew­nym rajem?
To kto by tam przyjął taką chętna zgraje?
Nie wszys­cy do kolejki!
Bo cza­su szkoda!
Stworzy­my raj na Ziemi,
Póki co "z Bogiem"
Choć na­razie bez Bo­ga...

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2019, 16:56

Rac­ja! dla­tego na­pisałam z Bogiem... 

Faj­ne, choć oba­wiam się, że niektórzy wolą bu­dować włas­ny raj, kosztem cudze­go, czy wspólnego...
Poz­dra­wiam. :)) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]