ostatnie pożegnanie ... skarpetki sprane – $$ many

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest $$ many — zgromadziliśmy 6 opinii.

frota ciemności

os­tatnie pożeg­na­nie ...
skar­petki spra­ne

fraszka
zebrała 3 fiszki • 27 kwietnia 2019, 11:10

ta frot­ka nie mogła być moja
ja nie mam długich włosów 

mógłbyś być oz­dobą zakładów pog­rze­bowych i kwiaciar­ni. I zniczar­ni też :)

poszedłem aż na ko­niec życia, by Ci to rzec 

Ko­rona mi z głowy nie spadła,
tyl­ko ta frotka... 

Schy­liłam głowę. 

skar­petki męskie
stanęły
na wy­sokości zadania 

Dziękuję, że mogłam się ser­decznie pośmiać.

frotka 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]