Muzyka powinna zapalać płomień [...] – Ludwig van Beethoven

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Ludwiga van Beethovena — zgromadziliśmy 3 opinie.

Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy ko­biety.

cytat
zebrał 112 fiszek

Cy­tat cu­dow­ny. Ale też jest nieje­den przy­padek, że te łzy po­jawiają się w oczach mężczyz­ny. To żaden wstyd... 

No właśnie, po­win­no być na odwrót. 

W ta­kim ra­zie cza­sami jes­tem mężczyzną, bo za­pala się we mnie płomień słuchając muzyki:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]