Gdyby wszystko przepadło, a [...] – Emily Brontë

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Emily Brontë — zgromadziliśmy 12 opinii.

Gdy­by wszys­tko prze­padło, a on je­den po­zos­tał, to i ja is­tniałabym na­dal. Ale gdy­by wszys­tko zos­tało, a on zniknął, wszechświat byłby dla mnie ob­cy i straszny, nie miałabym z nim po pros­tu nic wspólne­go.

cytat dnia z 17 października 2009 roku
zebrał 224 fiszki

Jak ona słod­ko tu wygląda:) 

Ja czy­tałam i sa­ge i wichro­we wzgórza, po­wiem że tu i tu pa­suje ten cy­tat, choc wichro­we wzgóra bar­dziej przy­padły mi do gus­tu, te­raz juz nie pa­miętam dokład­nie bo czy­talam to juz bar­dzo daw­no te­mu ale było tam du­zo faj­nych tek­stów, piękna ksiązka. 

Cy­tat poz­nałam w sadze ,,Zmie­rzch'', po­tem pos­ta­nowiłam przeczy­tać ,,Wichro­we Wzgórza'' . Cy­tat piękny i bar­dzo mnie ujął , to je­den z moich ulu­bionych cy­tatów . 

kla­syka..
emi­ly ehhh.... 

Większośc uwiel­bia ten cy­tat nie dla tgeo, że pochodzi on z ksiązki "wichro­we wzgórza", ale po­nieważ pa­miętają go z Sa­ga zmie­rzch: Księżyc w noiwu , ci­kawe jak ludziom zmieniają się gusta... 

Pięknie ujęte. :] 

Tak chy­ba tyl­ko Ty.!

Mi się baaaar­dzo podoba. 

Heh, czy tyl­ko ja mam wrażenie, że ten cy­tat nie jest aż tak piękny, aby miał AŻ TY­LE plusów i był przez tak długi czas cy­tatem dnia?

Pozdrawiam 

Jeżeli się nie mylę, to Ed­ward al­bo Bel­la, gdy ona nie chciała iść na swo­je urodzi­ny do do­mu Cul­lenów, czy coś ta­kiego. :) 

Hmmm... ten cy­tat chy­ba po­jawił się w książce "Księżyc w No­wiu".. tak myślę.. ale oczy­wiście wiem, że pochodzi on z "Wichro­wych Wzgórz" aczkol­wiek, któryś z bo­haterów "KwN" go cy­tował.. Oo' 
Ogólnie bar­dzo ład­na myśl.. :-)
Pozdrawiam. 

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 17:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st joker

dzisiaj, 16:46marka do­dał no­wy tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 16:06lajajaj do­dał no­wy tek­st Nauczyłam się śmiać Odejdź [...]

dzisiaj, 14:31wonderful348 do­dał no­wy tek­st Chy­ba coś go po­kuło [...]

dzisiaj, 14:15Spruta sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:51Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:50Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 13:49Lila Roe sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:47Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Urodzony dwudzies­te­go pier­wsze­go lip­ca

dzisiaj, 13:40Afcia sko­men­to­wał tek­st inny swiat