Stefan Żeromski

Zgro­madzi­liśmy 26 cytatów, których auto­rem jest Ste­fan Żerom­ski.

Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. 

cytat dnia z 14 marca 2010 roku
zebrał 695 fiszek

Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. 

cytat dnia z 26 listopada 2017 roku
zebrał 58 fiszek

Miłość między ludźmi na­leży siać jak złote zboże, a kąkol niena­wiści trze­ba wy­rywać i dep­tać nogami. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Kochając marzy się o przyszłości. 

cytat
zebrał 40 fiszek

Im kul­tu­ra niższa, tym naśla­dow­nic­two bar­dziej rozwinięte. 

cytat dnia z 14 czerwca 2013 roku
zebrał 35 fiszek

Szek­spir wywłóczy z człowieka zroz­paczoną duszę jak kre­ta z no­ry i po­kazu­je wszys­tkie jej drgaw­ki. Wi­dać wszys­tko - od słodyczy miłos­nej, która jest niemal jawną, aż do te­go, co pie­rzcha i kry­je się przed wszel­kim wzro­kiem. Niektóre je­go słowa mają siłę błys­ka­wicy czy siłę zgłod­niałego lwa, który wy­padł sko­kami ze skal­nej pie­cza­ry i uj­rzał w od­da­li sarnę która ucieka. 

cytat dnia z 9 listopada 2011 roku
zebrał 29 fiszek

Wte­dy pier­wszy raz pachnące, małe us­ta zna­lazły je­go war­gi i złożyły na nich cu­downą pieszczotę. 

cytat
zebrał 29 fiszek

Nie wszys­cy możemy być fi­lozo­fami, bo któż by świ­nie pasał? 

cytat
zebrał 25 fiszek

Tros­ki uczą od­czu­wać spokój jak szczęście. 

cytat dnia z 15 lutego 2015 roku
zebrał 22 fiszki

Zgo­da z sa­mym sobą płodzi siłę. 

cytat dnia z 15 maja 2016 roku
zebrał 21 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
Y Z Ż
Aktywność

15 lutego 2015, 14:53nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Troski uczą od­czu­wać spokój [...]

6 czerwca 2013, 00:50Chuby sko­men­to­wał tek­st Gdybyś kiedy we śnie [...]

22 kwietnia 2013, 23:30inspiration sko­men­to­wał tek­st Gdybyś kiedy we śnie [...]

26 listopada 2012, 02:40patryk29 sko­men­to­wał tek­st Gdybyś kiedy we śnie [...]