> kiedyś to były [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 21 opinii.

> kiedyś to były porządne dziew­czy­ny, wstydziły się opuścić maj­tki na­wet wte­dy, gdy chciało im się si­ku

anegdota
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2019, 20:15

każdy ma spe­cyficzne, chy­ba :)
Dob­ra­noc :)) 

pot­wier­dzam :)

(specyfikę) 

mam spe­cyficzne poczu­cie hu­moru :)

miłego wie­czo­ru :) 

Niezap­rzeczal­nie jed­nak brak Ci poczu­cia hu­moru. :)
Nie sądziłem, że to śmier­telnie po­ważna anegdota. 

cześć Da­niel :)

Ar­tur, zarówno tem­pe­ratu­ra jak i skład che­miczny moczu przeczą Two­jemu ra­dos­ne­mu wywodowi 

Tak, zimą... błys­ka­wicznie przy­marzały i już się nie dało. ;) 

:) 

Po słowie 

Ale podsumowałeś 

boję się Lili
Li­la jest nieobliliczalna 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]