zarzuć kotwicę z ciszy, [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 7 opinii.

zarzuć kot­wicę z ciszy, a usłyszysz co dzieje się między słowa­mi

aforyzm dnia z 13 czerwca 2019 roku
zebrał 13 fiszek • 14 lutego 2015, 19:31

Ewo, gra­tuluję w imieniu włas­nym i w imieniu tych, którzy chcieli pog­ra­tulo­wać, ale zapomnieli

ach, ta pier*do*lo­na amnezja..

do miłego, pa - mar­cin k. :) 

Po prze­myśle­niu, sto­sow­nej wi­zuali­zac­ji zgadzam się. :) 

świet­nie napisane... 

;) 

Bar­dzo dziękuję:) 

Za­tapiasz sa­mym dźwiękiem tych słów.
Piękne to Ewo. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

LiaMort

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]