Pogański obrządek: palenie książek. – Bujak Bogusław

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Bujak Bogusław — zgromadziliśmy 5 opinii.

Po­gański ob­rządek: pa­lenie książek.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 3 kwietnia 2019, 11:23

Niektórzy piszą książki, na przykład podręczni­ki, które są po kil­ku la­tach zmieniane, więc stają się roz­pałką pieców węglowych. 

Po­ganie by­li w porządku:) To chrześci­janie spa­lili naj­pierw bib­liotekę w Alek­san­drii, a po­tem pa­lili.. pa­lili.. pa­lili nie tyl­ko książki 

Psy są psa­mi, dla­tego uja­dają. Na­tomiast" kun­dle "skomlą! 

Je­den wyb­ryk księdza i wszys­tkie" psy " uja­dają . Spo­koj­nie i wa­ra od Kościoła! 

myślałem, że pri­ma ap­ri­lis :D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

silvershadow

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:54ODIUM sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 09:51marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

dzisiaj, 09:35silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pić do lus­terka, to [...]

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny