Nie usłyszysz nikogo, póki [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 14 opinii.

Nie usłyszysz ni­kogo, póki nie usłyszysz siebie.

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2019, 10:17

W ta­kim ra­zie... poczy­naj. :D 

Mo­ja uro­da jest pioru­nująca, co począć. :))) 

Chy­ba z prze­rażenia? :D:P 

Sa­mo by przyszło. Umar­li by z wrażenia! :p 

Um­rzeć? No tak, zap­ragnęli­by szyb­kiej śmier­ci... :P 

Gdy­by mnie widzieli, to by by­li bar­dzo chętni. :) 

Skąd wiesz? Może Cię nie widzieli? ;) 

Po co? I tak nie by­liby bar­dziej chętni. 

Nic im nie powiedziałaś?
Ja też nie. :) 

O tym, co jest po śmier­ci, jeszcze nic nie wiedzą. 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]