Życiorys pisze się sam, [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 19 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

Życiorys pisze się sam, więc nie do­pisuj mi go człowie­cze.

aforyzm dnia z 16 grudnia 2012 roku
zebrał 78 fiszek • 12 grudnia 2012, 16:37

Zeszyt at­ra­men­tem i piórem pisane 

Zeszyt Myśli
Nie bieg­nij przez życie, bo i tak cię wyprzedzi. 

Zeszyt wyjątkowe
... 

Zeszyt Myśli wyjątkowe 

Zeszyt MYŚLI nieprzeciętnych
MYŚLI niep­rze­ciętnych talentem 

Zeszyt Mądrzej­siej­sze ludzie
toż samo 

Zeszyt short, nice

Zeszyt Mo­je ulubione... 

Zeszyt God­ne podziwu
Teksty 

Zeszyt Zeszyt
Zeszyt :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dagsoon

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:35szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]