Życiorys pisze się sam, [...] – annak – zeszyty

W obecnej chwili w 19 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest annak.

Życiorys pisze się sam, więc nie do­pisuj mi go człowie­cze.

aforyzm dnia z 16 grudnia 2012 roku
zebrał 78 fiszek • 12 grudnia 2012, 16:37

Zeszyt at­ra­men­tem i piórem pisane 

Zeszyt Myśli
Nie bieg­nij przez życie, bo i tak cię wyprzedzi. 

Zeszyt wyjątkowe
... 

Zeszyt Myśli wyjątkowe 

Zeszyt MYŚLI nieprzeciętnych
MYŚLI niep­rze­ciętnych talentem 

Zeszyt Mądrzej­siej­sze ludzie
toż samo 

Zeszyt short, nice

Zeszyt Mo­je ulubione... 

Zeszyt God­ne podziwu
Teksty 

Zeszyt Zeszyt
Zeszyt :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dagsoon

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń