[...] życie tylko wtedy [...] – Antoine de Saint-Exupéry – zeszyty

W obecnej chwili w 15 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Antoine de Saint-Exupéry.

[...] życie tyl­ko wte­dy ma sens, kiedy się je prze­mienia po trochu w coś, co jest po­za na­mi.

cytat dnia z 10 lutego 2014 roku
zebrał 32 fiszki

Zeszyt cytaty 

Zeszyt do wykładu
bla bla 

Zeszyt within
undefined 

Zeszyt ta­kie troche inne 

Zeszyt myśli
zacne 

Zeszyt Uda­ne słowa
Na wie­czo­ry przy papierze 

Zeszyt Dające do myślenia

Zeszyt Cytaty
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt Afo­ryz­my, sentencje
spec­jalnie dla Pa­na Grzeszczyka 

Zeszyt pierwszy
pierwszy 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]