Życie jak teatr... podsuwa [...] – agniecha1383 – zeszyty

W obecnej chwili w 26 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest agniecha1383.

Dwie twarze...

Życie jak teatr... pod­su­wa nam ro­le
nie­rzad­ko... zakłada nam maskę na twarz .
Ja Cię nauczę ak­tor­stwa... pod­szkolę a Ty?
Co Ty mi w za­mian człowieku dasz?

Ja... wiele ser­ca włożę w Twoją sztukę
w raz z bla­dym świ­tem... w górę kurtyna!
Ko­lej­ny ra­nek i mas­ka z uśmiechem
i... dzień znów teat­rem się rozpoczyna.

Choć... tak nap­rawdę nie lu­bię teat­ru
do Ciebie jed­nak... lgnę mi­mo woli
więc cóż po­zos­ta­je? Niewiel­ki mam wybór
choć nie chcę to... uczę się swo­jej roli.

Nie dla mnie ta sa­ma sce­na co dnia
choć... ja tu­taj główną rolę odgrywam.
Nocą spoglądam w praw­dziwą twarz
za dnia choć trud­niej to skrzętnie ją skrywam.

I tyl­ko ser­ce nie da się zwieść i... cierpi.
Do oczu... gorzkie cisną się te­dy łzy.
Spoglądasz w lus­tro i sta­wiasz pytania.
Która praw­dzi­wa?Ta w mas­ce czy... Ty? 

wiersz
zebrał 72 fiszki • 3 lipca 2013, 00:26

Zeszyt piek­ne wiersze.
 :) 

Zeszyt Arcydzieła
Po­rusza każdy mój gen. 

Zeszyt Z życia wzięte
Sny, marze­nia, życie 

Zeszyt Życie
pros­te i pokręcone 

Zeszyt Ci co umieją pisać
Chi­li wiersze 

Zeszyt wiersze
ser­ce mi zadrżało 

Zeszyt Naj­piękniej­sze wier­sze na cytatach
Wyjątkowe 

Zeszyt Dusze
War­to czytać. 

Zeszyt War­to tu wrucić
Skar­by darowane 

Zeszyt wiersze
... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:52yestem sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:51Cris sko­men­to­wał tek­st O skraw­ku nieba, do [...]

dzisiaj, 19:49Cris sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 19:46Cris sko­men­to­wał tek­st Zachwyciła ko­lora­mi złota pa­ni w [...]

dzisiaj, 19:45Cris sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:36Cris do­dał no­wy tek­st Nie wszys­tko co na [...]

dzisiaj, 19:34Cris sko­men­to­wał tek­st ... wielu wo­li [...]

dzisiaj, 19:32Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:27danioł sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]