Zwykłe słowa są jak [...] – giulietka – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest giulietka.

Zwykłe słowa są jak ko­biety: piękne lub mądre.
Jeśli po­siądą jed­nocześnie obie te cechy, stają się wyjątko­we.

myśl
zebrała 97 fiszek • 15 lipca 2011, 09:06

Zeszyt ...pensieri...
... 

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Kobieta.
Ko­bieta to szczególna is­to­ta. Uzu­pełnienie mężczyz­ny. Bez niej życie nie miało by ko­lorów. Ko­bieta na­daje życia wszys­tkiemu co znaj­du­je się wokół niej. Kieru­je się emoc­ja­mi, ale to właśnie one [...] — czytaj całość

Zeszyt Genialne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niezapomniana

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 14:37cyt.adela do­dał no­wy tek­st Biedactwo wewnętrzne

dzisiaj, 14:12Azja sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 13:41.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 13:40Moon G do­dał no­wy tek­st Vendetta

dzisiaj, 13:38.Rodia sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 13:03Moon G sko­men­to­wał tek­st Cokolwiek mogę zab­rać z [...]

dzisiaj, 12:50zofija sko­men­to­wał tek­st czas zmusza do pow­ro­tuból [...]

dzisiaj, 12:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]