Zwykłe słowa są jak [...] – giulietka – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest giulietka.

Zwykłe słowa są jak ko­biety: piękne lub mądre.
Jeśli po­siądą jed­nocześnie obie te cechy, stają się wyjątko­we.

myśl
zebrała 97 fiszek • 15 lipca 2011, 09:06

Zeszyt ...pensieri...
... 

Zeszyt złote w po­lewie srebra 

Zeszyt Kobieta.
Ko­bieta to szczególna is­to­ta. Uzu­pełnienie mężczyz­ny. Bez niej życie nie miało by ko­lorów. Ko­bieta na­daje życia wszys­tkiemu co znaj­du­je się wokół niej. Kieru­je się emoc­ja­mi, ale to właśnie one [...] — czytaj całość

Zeszyt Genialne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Niezapomniana

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]