Z okien ciągle głosy [...] – Loisentaz – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Loisentaz.

Nad Niemnem stoją okna

Z okien ciągle głosy pow­tarza­ne w nies­kończo­ność
po­myśle - to się nig­dy nie skończy, bo tak trwa wieczność
lecz jest błąd je­den, który zaw­sze świeci mi nadzieją
że ktoś po­mylił bóstwo z przek­leństwem, które no­sił w sobie
i już wiem, że błędem było zro­bienie się bo­giem złym
gdyż Raz­ga­roth wi­ne w mym wnętrzu wrył
co oka­zało się kłam­stwem, gdyż sam był komputerem
nap­ro­wadzającym na zło, które prze­siąkło całą Ameryke
i z okien wciąż ten pow­tarzający się głos, który mówi mi że mam racje
a ja wiem że woj­na trwa na­dal, i to mnie motywuje
by wal­czyć z cho­rym bo­giem

wiersz • 15 stycznia 2018, 17:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 22:05Moon G do­dał no­wy tek­st Diabły Is­tnieją Na Prawdę

dzisiaj, 21:41Moon G do­dał no­wy tek­st Wołam Do Wład­cy Snów

dzisiaj, 21:37Poleńka do­dał no­wy tek­st Oddalenie

dzisiaj, 21:30Poleńka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 21:28Nina K do­dał no­wy tek­st (4II-18III) do M 

dzisiaj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

dzisiaj, 20:40Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera