Znane są tysiące sposobów [...] – Albert Einstein – zeszyty

W obecnej chwili w 163 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Alberta Einsteina.

Zna­ne są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrze­sić.

cytat dnia z 31 lipca 2010 roku
zebrał 349 fiszek

Zeszyt Ulu­bione Cytaty
Naj­lep­sze i dająca naj­wiecej do myslenia 

Zeszyt Mój :D
ulu­bione cytaty 

Zeszyt Prawdziwe.
Tek­sty z prawdą między wierszami. 

Zeszyt Cytaty
Cytaty 

Zeszyt Zabawne
• ☺ • 

Zeszyt Ulubione
Ulu­bione cytaty 

Zeszyt Ulu­bione cytaty
Mo­je ulubione 

Zeszyt War­te powrotu
By od­no­wić, co sta­re i niedokończone 

Zeszyt inne
co ślina... 

Zeszyt Ulubione
W tym zeszy­cie znaj­dują się wszys­tkie cy­taty które w ja­kiś sposób do mnie przemawiają. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]