Ze szczęściem czasami bywa [...] – Phil Bosmans – zeszyty

W obecnej chwili w 154 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Phil Bosmans.

Ze szczęściem cza­sami by­wa tak jak z oku­lara­mi, szu­ka się ich, a one siedzą na no­sie.

cytat dnia z 12 lutego 2010 roku
zebrał 301 fiszek

Zeszyt Poczekaj..
Zeszyt myśli 

Zeszyt Złote myśli
Naj­lep­sze cytaty 

Zeszyt Alfa
Te pier­wsze i ostatnie. 

Zeszyt victoriapamela
szczęście. 

Zeszyt Daria
op­ty­mis­tyczne cytaty 

Zeszyt cy­taty czas
fa­jen cy­taty o czasie 

Zeszyt Afirmacje
o ra­dości, nadziei itp. 

Zeszyt Cytaty
Najlepsze 

Zeszyt Interessante
Le co­se bel­le e brutte 

Zeszyt życie, szczęście, przemyślenia
O wszys­tkim co in­spi­ruje i da­je do myślenia. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat