ze skrawków snów układam swój [...] – Adamo70 – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Adamo70.

* * *

ze skrawków snów
układam swój świat
os­trych niczym roz­bi­te szkło
ka­wałków miłości i zdrad

nie py­taj przyjaciółko
zmokłem wczo­raj na deszczu
szu­kając miej­sc zapomnianych
w kryp­cie naszych wspomnień

i tyl­ko wiatr po­niósł szept
krop­la­mi deszczu ob­my­wając twarz
pur­purą zachodzące­go słońca
krwa­wi ko­lej­ny od­chodzący dzień

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 lipca 2017, 09:30

Zeszyt wiersze
roz­bu­dowa­ne słowo 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kenzo

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:41Lola Lo­la do­dał no­wy tek­st Dzień myśli

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]