Żeby wygrać nie wystarczy [...] – Alfa Centauri – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Alfa Centauri.

Żeby wyg­rać nie wys­tar­czy wal­czyć. Żaden po­jedy­nek nie wyłoni dwóch zwy­cięzców. Wal­ka o szczęście to cza­sem nie jed­na bit­wa, ale cała woj­na. Ra­mię w ra­mię w jed­nym ce­lu. Jeszcze nig­dy je­den człowiek sam nie wyg­rał woj­ny.

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2016, 00:12

Zeszyt Złote Myśli
Ma­gia słów :) 

Zeszyt myśli
zatrzymują... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cris

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na