Z drzew na poboczach [...] – Vort – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Vort.

Za szybko na godzinę

Z drzew na po­boczach roz­strze­lanych światłami
Z kruków w czar­nym so­sie skrzy­deł wywalonych
Z od­ległości pos­kro­mionych nad skrzyżowań gardeł
Wreszcie z ciebie wy­jeżdżam cho­ciaż obok pus­ty fotel

Z lasów roz­ple­nionych zezwierzęceniem
Z ptaków co szy­bując na szy­bach zos­ta­wiają siebie
Z map jak języ­kiem wy­tycza­nych po ciele
Wreszcie brak mi twoich włosów roz­rzu­conych zapachami

Z zacho­du słońca wnios­ki niez­byt jasne
Z pier­si cze­kola­dy wy­pija­nej nadgorliwie
Z na­noszo­nych chwil po­roz­bi­janych czułościami
Wreszcie wznoszę wiarę że już nie wrócisz mocniej...

2017.04

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 kwietnia 2017, 22:21

Zeszyt Wiersze.
Poez­ja - wzrusze­nie i po­wiew, który w trzech krop­kach mie­szka za przecinkiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
U V W
Aktywność

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

dzisiaj, 00:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 23:39po-duszka sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 22:12Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 22:11Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:48piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 21:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 21:46Sierjoża do­dał no­wy tek­st Kozy w Pa­ryżu chodzą [...]

wczoraj, 21:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]