Z drzewa moich wspomnień wiatr [...] – BlakeDeen – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest BlakeDeen.

Rozpacz mojej duszy

Z drze­wa moich wspomnień
wiatr zry­wa stru­ny pragnień,
two­je włosy pachną jeszcze dniami
gdy tańczy­liśmy na ścieżce
przy­tulo­nych serc.
Trze­potem naszych ciał,
buchających lawą uniesień,
wi­rowa­liśmy w kielichu pożądania.
Nab­rzmiałymi us­ta­mi muskałaś
mo­je sil­ne ramiona.
Roz­pacz mo­jej duszy
pot­rze­buje ciebie dla miłości.

erotyk
zebrał 69 fiszek • 29 września 2012, 12:08

Zeszyt erotyki
... 

Zeszyt Pióro
Ma­gia pióra 

Zeszyt Wierszydła
Ty piszesz ja czytam 

Zeszyt zarąbiste
najlepsze 

Zeszyt EROTYKI
OG­RO­DY SŁOWA 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt WIERSZE
Naj­lep­sze, naj­piękniej­sze, co suną jak obłoki 

Zeszyt ludzie mają jeszcze serca
do pożar­cia, łeh 

Zeszyt Wiersze
Tyl­ko tam gdzie jest rozmyślanie,
może być zrozumienie.
Tyl­ko tam gdzie jest zro­zumienie- jest miłość.
Hans Margolius 

Zeszyt Wiersze
Naj­piękniej­sze wiersze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marsjanka1980

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:12bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 17:26rokoko sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 17:19Katye do­dał no­wy tek­st Potok słów do A.M

dzisiaj, 16:59LiaMort sko­men­to­wał tek­st jeżeli nie podzielisz się [...]

dzisiaj, 16:49Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:48yestem sko­men­to­wał tek­st Zaufania kre­dyt wyczer­pać bar­dzo [...]

dzisiaj, 16:48Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Z Z Z (zem­sta [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Dziś wysłałam os­tatnią wiado­mość [...]

dzisiaj, 16:42yestem sko­men­to­wał tek­st Obudziłam się o 8:30. [...] 

dzisiaj, 16:07batram do­dał no­wy tek­st Tańcz