Z drzewa moich wspomnień wiatr [...] – BlakeDeen – zeszyty

W obecnej chwili w 11 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest BlakeDeen.

Rozpacz mojej duszy

Z drze­wa moich wspomnień
wiatr zry­wa stru­ny pragnień,
two­je włosy pachną jeszcze dniami
gdy tańczy­liśmy na ścieżce
przy­tulo­nych serc.
Trze­potem naszych ciał,
buchających lawą uniesień,
wi­rowa­liśmy w kielichu pożądania.
Nab­rzmiałymi us­ta­mi muskałaś
mo­je sil­ne ramiona.
Roz­pacz mo­jej duszy
pot­rze­buje ciebie dla miłości.

erotyk
zebrał 69 fiszek • 29 września 2012, 12:08

Zeszyt erotyki
... 

Zeszyt Pióro
Ma­gia pióra 

Zeszyt Wierszydła
Ty piszesz ja czytam 

Zeszyt zarąbiste
najlepsze 

Zeszyt EROTYKI
OG­RO­DY SŁOWA 

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt WIERSZE
Naj­lep­sze, naj­piękniej­sze, co suną jak obłoki 

Zeszyt ludzie mają jeszcze serca
do pożar­cia, łeh 

Zeszyt Wiersze
Tyl­ko tam gdzie jest rozmyślanie,
może być zrozumienie.
Tyl­ko tam gdzie jest zro­zumienie- jest miłość.
Hans Margolius 

Zeszyt Wiersze
Naj­piękniej­sze wiersze 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marsjanka1980

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]